ADIM ADIM ŞİRKET KURULUŞU

Şirket Kuruluşunda İlk Adım Doğru Şirket Türünün Belirlenmesidir.

Yazımızda örnek olarak Limited / Anonim / Şahıs Şirket kuruluşunu tüm süreçleriyle sizlerle paylaşacağız. Marka konumlandırma, kurumsal görünüm, sınırlı sorumluluk ve itibar için şirket kurmak artık yatırımcılar ve girişimciler için vazgeçilmez hale gelmiştir. Şirketleşme sürecinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınmalıdır.

Duyuru: Yazımızda bulunan Noter süreçlerinin (imza sirküleri, vekaletname harici) tamamı Ticaret Sicilde gerçekleştirilecek şekilde 15.03.2018 itibariyle yasa değişikliği yapılmıştır. Şirket kuruluş sürecinde zamanı daha etkin kullanma imkanımız genişlemiş bulunmaktadır. Limited şirketler için sermayenin belirli bir kısmının bankaya yatırılması zorunluluğu kaldırılmıştır. (Anonim Şirketler hariçtir).

Duyuru: Herhangi bir şirkette sigortalı çalışıyor olmanız halinde BAĞ-KUR kaydınız olmadan şirket kuruluşu yapabilirsiniz.

Öncelikle şirket kurmaya karar verildiğinde işinin uzmanı olduğunu düşündüğünüz bir Mali Müşavir ile görüşmeli ve işlemlerinizin sizin adınıza yapılması, takip edilmesi konusunda anlaşmalısınız. Her ne kadar adına danışmanlık firması diyerek şirketlerin kuruluş işlemlerini yapmak üzere  reklam yapan firmalar olsa da Mali Müşavirler tarafından sürecin yönetilmesi oldukça önemlidir. Çünkü danışmanlık firmaları alanında uzman meslek mensupları kadar konuya hâkim olmadıkları gibi gireceğiniz sektörün vergilendirme sürecine ve gerekliliğine göre başlangıçta sizleri yönlendiremeyecektir. Bu süreçte ayrıca ticari faaliyetinizle ilgili olarak  aylık muhasebe işlemlerinizin takip edilmesiyle ilgili olarak sözleşme yapmak gerekmektedir.

ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN BELİRLENMESİ

Şirketlerde, şirketin özelliklerini, unvanını, adresini, müdürünü, sermayesini, kar dağıtımını vb. birçok özelliği belirleyen temel kaynak ana sözleşmelerdir.

 ŞİRKET ANA SÖZLEŞMENİN ONAYI

Şirket ana sözleşmesi Mali Müşavir tarafından hazırlandıktan sonra MERSİS sistemine  aktarılır, sistemin ilgili bölümlerine madde madde bilgiler girildikten sonra ortaklar tarafından belirlenen unvan rezerve işlemleri tamamlandıktan sonra onay aşamasında kayıt numarası alınır. Alınan kayıt numarası ile Ticaret Sicil Memurluğu’na gidilerek kayıt numarası iletilir. Ana sözleşme memur huzurunda ortaklar tarafından  imzalanarak onaylatılır, teslim alınır. Sicil memuru ayrıca  şirketi temsile yetkili kişi için imza beyanı da hazırlar. Şirket ana sözleşmesi oluşturulduğunda sistem otomatik olarak potansiyel vergi kimlik numarası oluşturur. Bu numara şirket tescil edildikten sonra şirketin geçerli vergi numarası olacaktır.

Belgeler tamamlandıktan Ticaret sicilinden alınan randevu saati ve günü belirlenir. Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Sicilinde tescilinden sonra şirket tüzel kişilik kazanmıştır. Şirketi temsil edecek olan şirket müdürü böylece noterde şirket unvanı altına atacağı imza örnekleriyle İmza Sirküleri hazırlanır. İmza sirküleri şirket adına yapılacak tüm işlemlerde gerekecektir. Şirketin tescil edildiği gün yasal olarak zorunlu olan tüm defterler kuruluş aşamasında ticaret sicil memurluğunda  tasdik ettirilir.

ŞİRKET KURULUŞUNUN MALİYETİ

Limited veya Anonim şirket kuruluşu süreçlerinde alacağınız profesyonel desteğe ve şirketin özelliklerine  göre değişmekle birlikte minimum  sermaye tutarı ile kurulan şirket ortağının T.C. vatandaşı  bir ortak ve bir şirket müdürünün bulunması durumunda veya iştigal alanlarının çokluğu veya azlığına göre farklılık göstermektedir. Şirket kuruluş maliyetleri güncelliğini korumayabilir. Önemli olan doğru adresten doğru hizmeti alabilmektir. Ticari faaliyet süresince her zaman desteğe ve danışmanlığa ihtiyacınız olacağı için doğru Mali Müşavir tercihinde bulunmak son derece önemlidir.

Vergi levhası çıkarma masrafı | Vergi levhası çıkartma işlemleri için vergi mükellefiyeti tesis ettirilmelidir. En düşük maliyet ile vergi levhası çıkartmak için şahıs şirketi (şahıs işletmesi) kurabilirsiniz.

Vergi Levhası Çıkarma Masrafı

Vergi levhası çıkarma işlemlerine daha düşük maliyetli olduğu için şahıs şirketi kurarak başlanabilir. Şahıs şirketi (şahıs işletmesi) kurarken sadece işyeri kira sözleşmeniz ya da tapunuz yeterli oluyor. Eğer işyeri adresiniz ikamet ettiğiniz eviniz (homeoffice) olacak ise, yine güncel tarihli kira sözleşmesi ya da tapu fotokopiniz yeterli oluyor. Hemen aynı gün vergi levhası çıkarmanız mümkün! Şahıs şirketi açmak hakkında daha fazla bilgiyi bu sayfada bulabilirsiniz.