Sanayi Sicil Belgesi İşlemleri

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamındaki sanayi işletmelerinin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve karşılığında sanayi sicil belgesi alınması gerekmektedir. Bu belgeye sahip sanayi işletmeleri, kayıt sırasında verilen bilgilerde bir değişiklik olması, işletmenin daimi veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerinde bu durumları Bakanlığa bildirmek ve sanayi sicil belgesini 2 yılda bir vize ettirmesi gerekmektedir. Öte yandan, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler her yıl Nisan ayının sonuna kadar İşletme Cetvelini elektronik ortamda sicil sistemine aktarmak zorundadır. 6948 sayılı Kanunda yer verilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde işletmeler için idari para cezası söz konusu olmaktadır. 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1’inci maddesine göre, bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler “sanayi işletmesi,” buralarda yapılan işler “sanayi işleri” ve buraları işletenler “sanayici” sayılmaktadır.

 

 

  1. Dilekçe.
  2. İşletmenin bağlı bulunduğu Odadan (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan Aslı Gibidir Onaylı Kapasite Raporu sureti
  3. İşletmenin Sanayi Sicil Beyannamesi
  4. İşletmenin bir önceki yılına ait Yıllık İşletme Cetveli
  5. İşletmenin Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi.
  6. Unvan değişikliği yapılmışsa Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
  7. İşletmedeki makineler ve/veya işletme binası kiralık ise noter onaylı kira sözleşmesi veya fotokopisi.
  8. Firma yetkilisinin imza sirküleri veya gerçek kişi ise imza beyannamesi örneği
  9. Yetki Belgesi

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

BİRDEN FAZLA ÜRETİM YERİ OLAN İŞLETMELER HER BİR ÜRETİM YERİ İÇİN AYRI AYRI KAPASİTE RAPORU ÇIKARTIP HER ADRES İÇİN AYRI SANAYİ SİCİL BELGESİ ALMASI GEREKMEKTEDİR.