MUHASEBE VE MALİ İŞLER YÖNETİMİ;

Muhasebe mesleği şirketler açısından oldukça önemlilik arz eden bir departmandır. Günümüz rekabet dünyasında şirketlerin finansal tablo raporlanması ve mali politikalarının en hassas detaylarıyla tasniflendirilmesi çok kritik öneme sahiptir.

Erol Sabit Köse Mali Müşavirlik geniş bir sektör yelpazesinde hizmet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere, yeni kurulma aşamasında ve şirketlerini büyütme kararında olan kuruculara, bilgi ve tecrübesini inovasyon ile birleştirerek hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

Muhasebe ve Mali İşler Yönetiminde;

 

BORDROLAMA HİZMETLERİ;

Yasal düzenlemelerle sürekli değişiklik gösteren SGK mevzuatında muhtemel riskleriasgari seviyeye indirmek suretiyle şirketlerin bordro işlemlerinin yük fazlalığını alarak, küçük ve orta ölçekli şirketlerdeki karmaşıklığın giderilmesi önemlilik arz etmektedir.

Erol Sabit Köse Mali Müşavirlik ekibi olarak şirketlerin en önemli amacı; büyüme üzerine odaklanmanız için doğru ve güvenilir bir şekilde bordro hizmetlerinin yapılması, şirket politikalarına uyarak ücret gizliliğinin en maksimum düzeyde sağlanması ve bu suretle personel motivasyonu göz önünde bulundurularak hizmetlerimizin sunulması en önemli politikalarımızın başında gelmektedir.

Bordrolama hizmet sürecimiz;

 

FİNANSAL RAPORLAMA HİZMETLERİ;

Muhasebe mesleğinin en önemli temel taşlarından biri olan Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer tablolar iş sahiplerinin ve yöneticilerin sıklıkla karşılaştığı zorluktur. Şirketlerin finansmanı açısından mali tablolar ve raporlar bankalar ekseninde önemli bir yol haritasıdır.

Erol Sabit Köse Mali Müşavirlik olarak finansal raporların doğru, güvenilir ve şeffaf olarak zamanında hazırlanması için yeterli donanıma sahip ekibi ile finansal raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

Finansal raporlama hizmetimizdeki süreç;

 

İÇ KONTROL VE DENETİM SİSTEMİ HİZMETLERİ;

Günümüz şirketlerinde genellikle iç kontrol sisteminindüzenli ve sistematik olarak gerçekleştirilmesi şirket yöneticilerinin sorumluluğu açısındanen önemli unsurların başında gelmektedir. İç kontrolün düzenli takibi şirket yetkililerinin suistimale uğramamaları açısından şirketlere büyük ışık tutan yol haritasıdır. Bu aşamada şirket yetkililerinin kendilerine sorması gereken en önemli soru “şirketimizi iyi niyetten nasıl koruyabiliriz?” olacaktır. Suistimallerin araştırılması yakın gelecekte başka sorunların önlenmesinde en etkin kaynak; iç kontrol sisteminin yenilikçi sistemlerle kurulması ve yönetilmesidir. Suistimal vakalarının etkin önlemlerle alınması, tüm çalışanlara önemli mesajlar verilerek gelecekte olabilecek ihtimalleri önlemekte caydırıcı kaynakların başında gelmektedir.

Erol Sabit Köse Mali Müşavirlik ekibi olarak uzmanlaşmış ekibimizle şirket yöneticilerine kapsamlı inceleme, önleme ve şirketlerin büyümesi aşamasında hizmetlerimizi sunmaktayız.

İç Kontrol hizmetimizdeki süreç;

 

KDV İADE HİZMETLERİ;

Türkiye’de yapılan mal ve hizmetler 3065 Sayılı KDV Kanunu gereği Katma Değer Vergisine tabidir. Katma Değer Kanununa göre mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, yolcu beraberi kapsamındaki teslimler, deniz ve hava taşımacılığındaki teslimler, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflerinin teslimleri, kapsamındaki işlemler ve kanunda belirtilen diğer teslimler Türkiye’de ödenmiş olan KDV’den dolayı yapılan incelemeler sonrasında mükelleflere iade Vergi, SGK ve diğer kamu kurum borçlarından mahsup edilmek veya nakit alınmak suretiyle iade edilmektedir.

Erol Sabit Köse Mali Müşavirlik ekibi olarak şirketlerin finansmanı açısından önemlilik arz eden KDV İade sürecinde hizmetlerimizi sunmaktayız.

KDV İade Hizmet sürecimiz;