Sanayi Sicil Belgesi İşlemleri

Sanayi Sicil Belgesi İşlemleri

SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamındaki sanayi işletmelerinin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve karşılığınd...